Belangrijke informatie bij behandelingen

Contactuele benadering bij behandelingen

De samenleving is aan een constante verandering onderhevig en dit maakt dat wij als behandelteam van de Rugpoli ons bewust willen zijn van de implicaties die dit met zich meebrengt voor de behandelingen die wij geven. Zo zien en ervaren wij bijvoorbeeld dat wat tot voor kort nog normaal of vanzelfsprekend was, nu met andere ogen wordt bekeken en ook anders ervaren kan worden. Dit geldt vooral voor de wijze waarop contactuele benadering wordt ervaren. Ons vakgebied en daarmee onze behandelingen kunnen echter niet bestaan zonder contactuele benadering en wij willen dat met deze informatie nader voor u duiden.

Een onaantastbaar principe is daarbij dat een patiënt zich te allen tijde veilig moet voelen bij zijn of haar behandelaar.

De ervaringen leren ons nu dat het óók van belang is dat een behandelaar diezelfde veiligheid moet voelen in het bijzijn van zijn of haar patiënt.

Een gesprek hierover met de Inspectie voor de gezondheidszorg heeft ertoe geleid, dat wij als behandelteam van de Rugpoli het van groot belang achten voor u om onze behandelmethode voor u te verduidelijken.

Patiënten die onze hulp zoeken hebben doorgaans zeer langdurig bestaande klachten en hebben daarvoor veelal meerdere onderzoeken en behandelaars gehad.

Wij beginnen altijd met een volledig onderzoek van de hulpvrager, van top tot teen. Omdat dit bij vorige onderzoeken en behandelaar mogelijk niet of op een andere wijze plaatsvond, kunt u dit als ongewoon ervaren. Patiënten zijn veelal gewend dat bij lage rugpijn alleen naar de lage rug wordt gekeken, bij nekpijn naar de nek en bij kniepijn naar de knie. Voor ons als behandelteam is het uitgangspunt het gehele skelet; hoofdpijn kan uit de heup komen, rugpijn uit een enkel en nekpijn uit het bekken. Deze totale benadering is één van de belangrijkste pijlers van het grote succes van onze methode. De behandelaar zoekt naar kleine tot zeer kleine afwijkingen en moet ervoor hoeden dat optische bedrog een rol kan spelen.

Dat is de reden dat wij vragen de rug te ontbloten. Een BH of ander kledingstuk dat het lichaam geheel of gedeeltelijk bedekt maskeert veel en kan dus ook optisch bedrog geven. Een broekrand kan dat ook. Dit is dan ook de reden dat wij u zullen vragen uw kleding uit te doen met uitzondering van uw onderbroek of slip.

Onderzoek gebeurt met de vingertoppen. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de onderliggende stoornissen wordt u dus mogelijk aangeraakt op delen van het bekken, de borstkas en de wervels waar andere behandelaars u nooit aangeraakt of onderzocht hebben. Als behandelaars leggen wij u tijdens de behandeling uit wat we gaan doen en waarom. U mag daar altijd vragen over stellen of een opmerking over maken. Belangrijk is dat u begrijpt wat we doen en waarom. Op deze wijze doen we er alles aan waardoor u zich veilig kunt voelen tijdens de behandeling en ook de behandelaar veilig zijn of haar werk kan doen.

De gevonden afwijkingen worden met een tekening uitgelegd en er wordt met u besproken of er mogelijkheden zijn dit te behandelen gericht op klachtenpatroon. Voor aanvang van de behandeling is “informed consent” vereist. Oftewel u heeft de uitleg begrepen en kiest voor deze behandeling.

Behandeling geschiedt met zachte druk van de vingers, uitgeoefend op de gewrichten, wervels, ribaanhechtingen, bekkendelen en schedel. Er wordt NIET gekraakt. Voor de nekwervelkolom, een uiterst kwetsbaar systeem,  hebben wij een zeer veilige methode ontwikkeld.

Tijdens het onderzoek en de behandeling zullen wij u vragen verschillende posities aan te nemen, zoals zijligging, buikligging en rugligging. De behandelaar betrekt u zoveel mogelijk bij wat er gaat gebeuren tijdens het onderzoek en behandeling.

In de wetenschap dat zowel u als de behandelaar zich veilig voelt, behandelen wij u graag en ontvangen wij u graag in onze Rugpoli.

Het behandelteam Keizer Rugpoli.

Bel mij terug